Nejčastější otázky

V současné době je provoz bez jakéhokoliv omezení

Kdy začíná a končí topné období?

Topné období, dle platné legislativy, začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem změnit dle potřeb odběratele. Rozhodující vliv na průběh topení má vývoj venkovních teplot. Dodávky tepelné energie v topném období zahajujeme, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13°C ve 2 po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení teploty nad +13°C pro následující den. Naopak vytápění omezíme nebo přerušíme v topném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13°C ve 2 po sobě následujících dnech a dle vývoje počasí nelze očekávat pokles této hodnoty pro následující den.

Jak teplá voda má být na výtoku u odběratele?

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu určuje povinnost dodávat teplou vodu celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele 45°C až 60°C a to v době minimálně od 6:00 – 22:00 hodin, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v odběrné špičce.

Kam se obrátit při výpadku či omezení dodávky tepla nebo teplé užitkové vody?

Pokud se jedná o dotazy na omezení či přerušení dodávky, pak lze volat na centrální dispečink – 353 610 350, který je k dispozici 24 hodin denně.

Pokud je ze strany OT, a.s. vše v pořádku, je zapotřebí kontaktovat havarijní službu, kterou má společenství bytových jednotek obvykle smluvně zajištěnu.

Proč je každý rok odstávka tepelného zdroje?

Spolehlivé dodávky tepla a minimalizace poruch v průběhu zimních měsíců vyžadují, aby byla na tepelných zařízeních alespoň 1x ročně provedena potřebná údržba, opravy a předepsané revize, neboť tato zařízení potřebují pravidelné kontroly a přípravu na nadcházející sezónu. Bez odstávky se systém centrálního zásobování teplem neobejde, neboť většinu prací lze realizovat ve dnech, které jsou v době letní odstávky naplánovány. Je zapotřebí vzít v úvahu skutečnost, že technologie je, s výjimkou letní odstávky, v provozu po 24 hodin denně a 360 dní v roce, a přestože je veškerá technologie sledována a prochází údržbou v průběhu celého roku, odstávka je pro revize a opravy, zvláště parovodních a horkovodních částí, prostě nezbytná.

Systém centrálního zásobování teplem (CZT) v Ostrově čítá něco přes 60 km potrubí parovodu, horkovodu a sekundárních rozvodů, stovky armatur a dalších zařízení. Před spuštěním je nutné provést tlakové a další zkoušky předepsané legislativou, zkontrolovat kvalitu prací a bezpečnost zařízení. Veškeré naplánované opravy se tedy musí stihnout za pouhých 5 dnů. Některé akce jsou tak naplánovány dlouhodobě na několik let.

I v jiných městech dochází k odstávkám. Délka odstávek záleží vždy na objemu plánovaných oprav na jednotlivých zařízeních. Někde trvají 7 dní, někde méně, výjimkou však nejsou ani 14-ti denní odstávky.

Jaké jsou výhody CZT? Co podniknout, když se chci připojit na CZT?

CZT splňuje všechny požadavky pro jednoduchý a pohodlný způsob vytápění. Je ekonomicky přijatelné, náklady jsou snadno spočitatelné. CZT je šetrné k životnímu prostředí a bezpečné. Z hlediska ekologie i efektivnosti využití paliva jeden velký zdroj pracuje výhodněji než desítky malých zdrojů. V případě Vašeho zájmu o dodávku tepla naší společností je možné kontaktovat naše pracovníky na telefonu 353 610 300, kde vás seznámí s podmínkami napojení na CZT, pokud to je technické možné, případně s dalšími informacemi.

Havarijní plán

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme definici rozsahu jednotlivých regulačních omezení odběru tepla – Regulační plán.

  • Regulační stupeň č. 1 – Normální provoz bez omezení.
  • Regulační stupeň č. 2 – Odpojení ohřevu teplé užitkové vody všem odběratelům, kromě zdravotnických a školských zařízení.
  • Regulační stupeň č. 3 – Odpojení ohřevu teplé užitkové vody všem odběratelům.
  • Regulační stupeň č. 4 – Snížení teploty topné vody o 5 %.
  • Regulační stupeň č. 5 – Snížení teploty topné vody o 10 %.
  • Regulační stupeň č. 6 – Omezení dodávky tepla na minimum bezpečnostního množství.
  • Regulační stupeň č. 7 – Odpojení dodávky páry pro centrální horkovodní stanice.

Regulační stupně se vyhlašují prostřednictvím regionální televize, rozhlasu, www-stránek Ostrovské teplárenské, a.s. a telefonicky.

Informace o omezení odběru tepla podává určeným zástupcům odběratelů centrální dispečink OT, a.s. telefonicky nebo emailem.