Vize a strategie

Strategická vize

Naší vizí je být stabilním a bezpečným dodavatelem tepelné energie v rámci města Ostrova a současně být spolehlivým partnerem pro naše odběratele v oblasti dodávek elektrické energie.

Strategické cíle

Společnost pracuje na dosažení následujících strategických cílů:

  • bezpečný a spolehlivý provoz tepelného zdroje a celého systému zásobování tepelnou energií ve městě
  • modernizace stávajících a výstavba nových energetických zdrojů a technologických zařízení s důrazem na zvýšení efektivnosti výroby a v maximální míře omezit vlivu provozu zařízení na okolí.
  • dosahovat dlouhodobou profitabilitu společnosti v souladu se zájmy vlastníka společnosti Města Ostrova.