Hřeje Vás Slunce, láska a my!

Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárenská, a.s.

Ostrovská teplárenská, a.s.

Jsme moderní teplárenská společnost zajišťující spolehlivé dodávky energií v rámci města Ostrova. Vyrábíme a dodáváme teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 6000 bytů v Ostrově a dále pro řadu subjektů v oblasti komerční, podnikatelské, správní a občanské vybavenosti (školství, sociální služby, zdravotnictví). Společnost dále vyrábí elektrickou energii.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Vzhledem k celkovému instalovanému tepelnému příkonu patří Ostrovská teplárenská, a. s. dle platné legislativy mezi zvláště velké zdroje znečištění. Závazné ekologické limity pro další období ve všech oblastech činnosti ovlivňujících životní prostředí jsou stanoveny integrovaným povolením vydaným v roce 2006 Krajským úřadem Karlovarského kraje a aktualizovaným v roce 2009 a 2013. Všechny stanovené ukazatele a emisní limity byly splněny. Zajištění plnění […]

Vize a strategie

Vize a strategie

Naší vizí je být stabilním a bezpečným dodavatelem tepelné energie v rámci města Ostrova a současně být spolehlivým partnerem pro naše odběratele v oblasti dodávek elektrické energie. Společnost pracuje na dosažení následujících strategických cílů: bezpečný a spolehlivý provoz tepelného zdroje a celého systému zásobování tepelnou energií ve městě modernizace stávajících a výstavba nových energetických zdrojů […]

Výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie představuje další významnou součást podnikání společnosti. Elektrická energie je vyráběna kogeneračním způsobem. K výrobě elektrické energie je v zimním období provozován turbogenerátor 4,0 MWe a v letním období točivá redukce 0,5 MWe. Vzhledem k tomu, že elektřina je vyráběna pouze protitlakým způsobem, je výroba elektrické energie v jednotlivých měsících závislá na odběru tepla.

Prev
  • Ostrovská teplárenská, a.s.
  • Ochrana životního prostředí
  • Vize a strategie
  • Výroba elektrické energie
Next