Ekologie

 • Vzhledem k celkovému instalovanému tepelnému příkonu je dle platné legislativy zařazena Ostrovská teplárenská, a. s. mezi zvláště velké zdroje znečištění.
 • Zdroj tepla splňuje zákonné emisní limity.
 • Hlavní investice do ochrany životního prostředí:
  • generální oprava elektroodlučovače kotle K2
  • rekonstrukce kotle K2
  • napojení teplárny na kanalizační síť
  • projekt PHARE CBC 9701.02.03
  • generální oprava elektroodlučovače kotle K3
  • rekonstrukce kotle K3
  • výstavba elektroodlučovače kotle K1
  • náhrada stabilizačních hořáků na LTO plynovými
  • používání technologie předizolovaného potrubí při výměnnách rozvodů a instalace moderních předávacích stanic – snížení tepelných ztrát a tím i snížení spotřeby paliva
  • instalace technologického celku točivé redukce (malá parní turbina s elektrickým generátorem) s cílem efektivnější výroby v letním období
 • Významným příspěvkem pro zlepšení životního prostředí je kogenerační výroba elektrické energie, kdy dochází k lepšímu využití primárního paliva než při oddělené výrobě tepla a elektrické energie.

 

 

 

 

PROJEKT PHARE CZ 9701.02.03. – Ostrov, teplofikace – I. etapa