Informace k jednosložkové sazbě

Pravidla a závazné podmínky pro tvorbu ceny tepelné energie jsou pro každý rok dána příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Pro rok 2014 je to Cenové rozhodnutí ERÚ č.2/2013 ze dne 1. listopadu 2013.

V rámci cenové lokality Ostrov bude v roce 2014 teplá voda (TV) i ústřední topení (ÚT) fakturováno zálohově, a to každý měsíc 1/12 z předpokládaných ročních nákladů. Jednou ročně bude provedeno vyúčtování na základě spotřeb registrovaných na patních měřičích objektů, což se týká ÚT. Vyúčtování TV bude provedeno dle pravidel a v souladu s legislativou, jako tomu bylo v letech předchozích.

Plánovaná kalkulace stálých nákladů v ceně tepla (tj. náklady na opravy a údržbu, služby, odpisy, mzdy a pojištění, režie) a zisku pro rok 2014 vykazuje proti plánované kalkulaci roku 2013 pokles o 2,65 mil. Kč, což je pokles o 3,5 %.

Plánovaná kalkulace proměnných nákladů v ceně tepla (tj. náklady na uhlí, zemní plyn, el.energii, vodu, poplatky ze uložení popílku a škváry, nově navíc nákup emisních povolenek) pro rok 2014 vykazuje proti plánované kalkulaci roku 2013 pokles o 1,78 mil. Kč, tj. o 3,3 %.

Celková plánovaná kalkulace nákladů a zisku za rok 2014 je tedy o 4,43 mil. Kč nižší než plánovaná kalkulace pro rok 2013, tj o 3,4 %. Vzhledem k plánovanému poklesu odběru tepla o 1,9 % dochází ke snížení jednotkových cen za dodanou tepelnou energii v průměru o 2,0 %.