Strutura společnosti

Předseda představenstva

Ing. Tibor Hrušovský

Členka představenstva, Vedoucí ekonomického úseku

Ing. Ivana Křížová

Člen představenstva, Vedoucí výrobního a technického úseku

Ivan Pavelek

Vedoucí investičního a obchodního úseku

Ing. Michal Tajer

Obchodní úsek

Lenka Pelcová

Dozorčí rada (od 26. 4. 2024):
 

Ing. Jan Bureš, DBA
předseda dozorčí rady

 

JUDr. Dominik Kříž, Ph.D.
místopředseda dozorčí rady

 

MUDr. Filip Berger
člen dozorčí rady

 

Ing. Anna Bernátková, Ph.D
člen dozorčí rady

 

Mgr. David Hanakovič, MBA
člen dozorčí rady

 

p. Lumír Pála
člen dozorčí rady

 

Bc. Ivan Bureš
člen dozorčí rady

 

Archiv složení:
představenstva  |  dozorčích a správních rad  |

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit