Strutura společnosti

Předseda představenstva

Ing. Tibor Hrušovský

Členka představenstva, Vedoucí ekonomického úseku

Ing. Ivana Křížová

Člen představenstva, Vedoucí výrobního a technického úseku

Ivan Pavelek

Vedoucí investičního a obchodního úseku

Ing. Michal Tajer

Obchodní úsek

Lenka Pelcová

Dozorčí rada (od 8. 11. 2022):
 

Mgr. David Hanakovič
předseda dozorčí rady

starosta města Ostrov

 

p. Jiří Pavlík
místopředseda dozorčí rady

 

p. Lumír Pála
člen dozorčí rady

 

p. Vítěslav Ullmann
člen dozorčí rady

 

Mgr. Libor Bílek
člen dozorčí rady

 

p. Michal Bureš (od 13. 9. 2022)
člen dozorčí rady za zaměstnance

 

paní Karla Maříková (od 13. 6. 2023)
člen dozorčí rady za odběratele

 

Archiv složení:
představenstva  |  dozorčích a správních rad  |

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit