Strutura společnosti

Předseda představenstva

Ing. Tibor Hrušovský

Členka představenstva, Vedoucí ekonomického úseku

Ing. Ivana Křížová

Člen představenstva, Vedoucí výrobního a technického úseku

Ivan Pavelek

Vedoucí investičního a obchodního úseku

Ing. Michal Tajer

Obchodní úsek

Lenka Pelcová

Dozorčí rada (od 31. 3. 2019):

Ing. Jan Bureš
předseda dozorčí rady

starosta města Ostrov

Ing. Vladimír Palivec

místopředseda dozorčí rady

p. Karel Bína
člen dozorčí rady (od 11. 6. 2019)

Ing. Josef Železný
člen dozorčí rady

p. Zdeněk Volkovjak
člen dozorčí rady

p. Michal Bureš
člen dozorčí rady za zaměstnance

p. Petr Mišička
člen dozorčí rady za odběratele

Archiv složení:
představenstva  |  dozorčích a správních rad  |

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit