Historie

2013
 • přípojka Hasičská zbrojnice čp. 1342
 • přípojka Stacionář čp. 1202
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 26
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 12 úsek B
 • rekonstrukce strojního zařízení VS 16
 • oprava K1 – EKO, LUWO, rošt
2012
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 12 úsek A
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 15 úsek E
 • rekonstrukce strojního zařízení VS 1
 • rekonstrukce strojního zařízení VS 9
 • rekonstrukce strojního zařízení VS 3a
 • regulace napájení K3a
2011
 • teplofikace III – horkovodní přípojka CVS-CTV
 • teplofikace III – horkovodní přípojka VS 3c
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 15 úsek C,D
 • rekonstrukce strojního zařízení VS 3b
 • rekonstrukce strojního zařízení VS 3c
 • točivá redukce
2010
 • teplofikace II – VS 17
 • teplofikace II – VS 3. ZŠ
 • teplofikace II – VS 31
 • teplofikace II – horkovod primér VS 18a – VS 17, VS 3. ZŠ
 • teplofikace II – sekundérní rozvody VS 17, VS 14, VS 15
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 15 úsek A, B
 • výměna elektronapaječky
 • oprava turbogenerátoru
2009
 • teplofikace II – centrální výměníková stanice CVS VS 18
 • teplofikace II – VS 18,18a,175,1. ZŠ
 • teplofikace II – horkovod úsek CVS–VS 18a
 • teplofikace II – parní přípojka pro centrální výměníkovou stanici CVS
 • teplofikace II – horkovod a sekundérní přípojka VS 1. ZŠ
 • přípojka Zámek + Asia Market
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS Stavařov
 • oprava kouřového a vzduchového ventilátoru K1
 • oprava struskovodu
 • střední oprava parního kotle K3
 • fotovoltaická elektrárna
2008
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 18
 • horkovodní rozvody pro napojení průmyslové zóny 2. etapa
 • teplofikace II – horkovod Masarykova
2007
 • rekonstrukce rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 175
 • výměna LUWO parního kotle K3
 • výměna řídícího systému parního kotle K2
2006
 • přípojka pro městskou knihovnu
 • přípojka pro zimní stadion
2005
 • zastřešení části skládky paliva
 • oprava stavební části hlavního parovodu v nádražní ulici
 • modernizace systému měření a regulace výměníkových stanic – dokončení
 • výměna rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 10
 • zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení
 • počet zaměstnanců klesl pod 90
2004
 • generální oprava elektroodlučovače kotle K2
 • rekonstrukce rozvodů TUV na okruhu výměníkové stanice VS 12A
 • nákup nového dozeru pro zauhlování
 • modernizace systému měření a regulace výměníkových stanic – pokračování
2003
 • nový řídící systém turbogenerátoru
 • vnitřní revize turbíny
 • modernizace systému měření a regulace výměníkových stanic – náhrada radiové komunikace komunikací po rozvodech kabelové televize
 • výměna rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 3C
2002
 •  rozhodnutí valné hromady o změně formy a podoby akcií
 • navýšení základního jmění
 • střední oprava a nový řídící systém kotle K1
 • rekonstrukce administrativní budovy
 • provedena výměna rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 11
 • demolice staré, od roku 1984 nevyužívané kotelny
2001
 • provedena výměna rozvodů na okruzích výměníkových stanic VS USNV a VS9
 • trvalé provozování kotelny v obci Bochov
 • provedena výměna parní přípojky k VS 49
 • realizace centrálního vysavače v kotelně
 • počet zaměstnanců klesl pod 100
2000
 • ukončení realizace projektu PHARE CBC 9701.02.03
 • zahájení provozování kotelny v obci Bochov
 • rekonstrukce kotle K2
 • provedena výměna rozvodů na okruzích výměníkových stanic VS 1, VS9 a VS Stavařov
1999
 • zahájení realizace projektu PHARE CBC 9701.02.03
 • provedena výměna rozvodů na okruzích výměníkových stanic VS 1, VS9 a VS Stavařov
1998
 • generální oprava elektroodlučovače kotle K3
 • provedena výměna rozvodů na okruzích výměníkových stanic VS 14, VS 17 a VS 18a
 • přesun centrálního dispečinku ze správní budovy na velín teplárny
1997
 • přiznána dotace ve výši 1,24 mil. EUR na projekt PHARE CBC 9701.02.03
 • rekonstrukce kotle K3
 • rekonstrukce výměníkových stanic VS 5A, VS 130
 • provedena výměna rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 13a, VS 15, VS 56, VS122 a VS 130
1996
 • podána přihláška projektu PHARE
 • provedena rekonstrukce protitlaké turbíny, po rekonstrukci je turbína provozována celoročně
 • výstavba elektroodlučovače kotle K1
 • rekonstrukce výměníkových stanic VS 3C, VS 122, VS DK
1995
 • vklad majetku tepelného hospodářství města na zvýšení základního jmění společnosti zvoleno nové představenstvo firmy, přechod na tzv. „německý“model řízení a.s.
 • provedena výměna rozvodů na okruhu výměníkové stanice VS 26
1994
 • dokončena plynová přípojka, nahrazeny stávající stabilizační hořáky kotlů na LTO za plynové
 • připojení 3.ZŠ na soustavu CZT
1. 1. 1994
 • vznik akciové společnosti