Spolupracujeme a podporujeme

Spolupracujeme a podporujeme život ve městě mimo jiné prostřednictvím:

Naše podpora a spolupráce probíhá mnoha formami mj. prostřednictvím finanční a materiální pomoci, spoluúčasti na akcích pořádaných těmito subjekty, dále například pořádáním exkurzí pro žáky a studenty základních a středních škol .