Pronájem reklamních ploch

Bližší informace o pronájmu reklamních ploch na objektech výměnikových stanic v ulicích Jáchymovská – HlavníDružební – Lidická Vám poskytne:

Lenka Pelcová – telefon 353 610 312