Profil

Základní údaje
Název firmy:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Ostrovská teplárenská, a. s.
akciová společnost
Mořičovská 1210, 363 38 Ostrov
49790498
CZ49790498
101616111/0300
5172590257/0100
Vznik společnosti

Ostrovská teplárenská, a. s. vznikla 1. 1. 1994 privatizací teplárny Ostrov ze státního podniku ZČE Plzeň.

Poslání společnosti

Jsme moderní teplárenská společnost zajišťující spolehlivé dodávky energií v rámci města Ostrova. Vyrábíme a dodáváme teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 6000 bytů v Ostrově a dále pro řadu subjektů v oblasti komerční, podnikatelské, správní a občanské vybavenosti (školství, sociální služby, zdravotnictví). Společnost dále vyrábí elektrickou energii. Prostřednictvím výrobních a rozvodných tepelných zařízení vytváříme tepelnou pohodu v zásobovaných objektech a dáváme tak základní předpoklad, aby tyto objekty mohly řádně sloužit svému účelu. Tepelný komfort svým zákazníkům zajišťujeme za přijatelné ceny tepla, při splnění všech ekologických limitů. Vytápění prostřednictvím systému centrálního zásobování tepelnou energií je jednoznačně ekologičtější variantou zajištění energií ve srovnání např. s malými lokálními zdroji tepla s nízkými komíny. Výrobu tepla a elektrické energie v Ostrově zajišťujeme kogeneračním způsobem při společné výrobě tepla a elektřiny, který umožňuje dosáhnout významnou úsporu paliva a mnohem vyšší účinnost využití energie v palivu ve srovnání s klasickým způsobem oddělené výroby tepla a elektřiny. Tímto také přispíváme k tomu, že životní prostředí v Ostrově není zatíženo lokálními zdroji znečištění ovzduší, oproti mnoha jiným městům naší republiky, které se s tímto problémem potýkají. Jsme jedním s významných zaměstnavatelů působících v Ostrově. V rámci Ostrova a jeho nejbližšího okolí realizujeme a podporujeme aktivity, které přispívají ke zlepšování podmínek života obyvatel našeho regionu.

Výpis z obchodního rejstříku