Struktura cen

Ceny jsou jednotné pro bytový i nebytový sektor.
Ceny rozlišujeme:
podle předávacího místa:
  • ze zdroje
  • z primární sítě
  • z vlastních výměníkových stanic (pro ohřev TUV)
  • na vstupu do objektu
kalkulace ceny:
  • jednosložková cena je kalkulována v souladu s platnou legislativou, pravidly a závaznými podmínkami pro tvorbu ceny tepelné energie, které jsou pro každý rok dány příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.


Priorita Ostrovské teplárenské, a.s. – stabilní a cenově dostupné dodávky tepla

Společnost Ostrovská teplárenská, a.s. vč. svých předchůdců, se stará o tepelnou pohodu obyvatel města Ostrova již dlouhá desetiletí. Máme rozsáhlé zkušenosti s výrobou a rozvodem tepelné energie a produkcí elektrické energie. Naším prvořadým cílem je poskytovat našim odběratelům spolehlivé a cenově dostupné dodávky tepla pro vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody.

Abychom zajistili našim zákazníkům stabilní cenu tepla, každoročně zavádíme nová opatření.

Významnou roli hrají především:

  • neustálé snižování provozních nákladů
  • optimalizace výroby tepla
  • strategický nákup paliv, energií a surovin v ekonomicky optimálních podmínkách a čase
  • snižování nákladů na distribuci tepla (snižování tepelných zrát v rozvodech) díky rozsáhlému a dlouhodobému projektu výměny parovodů na moderní, efektivnější horkovody (probíhá po etapách od r. 2001, dokončení naplánováno do r. 2015)