Proč teplo od nás?

 

  Teplo z teplárny má mnoho kladů, ty nejvýznamnější uvádíme  zde:

 • nepřetržitá dodávka tepla 24 hodin denně
 • bezpečnost přenosového média – teplá voda jako medium nehoří, není jedovatá a není výbušná
 • pohodlí – komplexní služba, odběratel nemusí provádět jinou činnost, než nastavení vlastního radiátorového ventilu
 • maximální uživatelský komfort a servis – nepřetržitý servis a pohotovost našeho personálu 24 hodin denně, naši pracovníci jsou připraveni kdykoliv zahájit práce při odstranění technických potíží při zásobování teplem
 • prostorová nenáročnost – technologická zařízení situována v prostorech tomu určených a nezabírají jiné prostory
 • šetrnost k životnímu prostředí a ekologická výroba energie – čistá energie místě spotřeby, vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, kterou využíváme, přináší nejefektivnější využití energie obsažené v palivu, zdroj splňuje příslušné ekologické předpisy, průběžná kontrola kompetentními orgány
 • spolehlivost dodávek – pravidelná údržba a odborná péče zajišťuje vysokou míru spolehlivosti zařízení a dodávek tepla
 • vysoká technická úroveň – nepřetržitý proces rekonstrukcí a modernizací technologických zařízení přispívá k efektivnosti výroby
 • konkurenceschopnost – cena zahrnuje všechny náklady, odběratelé nemusí platit a zajišťovat žádné další činnosti
 • jednoznačnost a komplexnost ceny – naše ceny zahrnují veškeré náklady potřebné k realizaci dodávek tepla a teplé užitkové vody našim zákazníkům bez jakýchkoli skrytých nákladů
 • dálkové vytápění – je „ekologické teplo bez starostí“ – více informací: www.naseteplo.cz


Nenechte se napálit neseriózními nabídkami