Nenechte se napálit neseriózními nabídkami

Nenechte se napálit neseriózními a klamavými nabídkami na dodávku „údajně levnějšího“ tepla

Datum: 20. 10. 2014

V různých médiích se občas setkáváme s podezřele levnými nabídkami alternativních dodavatelů tepelných zdrojů, které lákají na „zaručeně levnější“ způsoby vytápění a odpojení od tepláren. Obvykle nabízejí vybudování zcela nového zdroje tepla přímo v objektu vč. podezřele nízké ceny. Tyto podklady doplňují zavádějícími informacemi a porovnáním nákladů na vytápění a ohřev vody. Většinou tyto subjekty při lákání zákazníka účelově snižují svou cenovou nabídku pod cenu konkurence, tedy teplárny.

Při detailním porovnání všech nezbytných nákladů na vytápění nestranným odborníkem se následně prokáže, že mnoho tzv. „alternativních dodavatelů“ se snižuje ke klamavému a zavádějícímu porovnání s teplárnami. Tyto závěry pak doplňují polopravdivými argumenty.

Dále uvádíme komentář k nejčastějším argumentům dodavatelů alternativních tepelných zdrojů a pokoušíme se vysvětlit použité triky, polopravdy a účelové manipulace.


Nejčastější polopravdy, se kterými se můžete setkat:


1. Cena plynu je menší než cena tepla z teplárny

Je potřeba upozornit na to, že se jedná o klamavé porovnání nesrovnatelných cenových údajů. Cena plynu není cena tepla, ale pouze náklad za palivo, a většinou je uváděna pouze jeho část (vyčíslena bývá pouze tzv. platba za komoditu – tedy za odebrané množství plynu, avšak bez přičtení paušálních plateb za distribuci plynu, které musí zákazník plynárnám také zaplatit).

Je to obdobné, jako kdybyste u platby za elektřinu zapomněli na platbu za jistič v řádu tisíců korun za rok.


2. Cena za teplo z alternativního zdroje bude menší než cena tepla z teplárny

Při vyčíslení ceny tepla z alternativního zdroje je nutné do kalkulace započítat veškeré nákladové položky, které s výrobou tepla souvisejí. Nejedná se tedy pouze o platby za palivo, ale o mnoho dalších nákladů, které do ceny tepla vstupují. Namátkou uvádíme položky, na které se mnohdy „účelově“ zapomíná nebo které jsou započteny „v nereálně podhodnocené“ výši. Často ve zkreslených kalkulacích není započtena celá počáteční investice do nového zdroje v řádu milionů korun vč. všech souvisejících nákladů (projekty, stavební dozor, cena všech stavebních prací a vybudování komína, úroky v případě úvěru, náklady na odpojení od teplárny) či náklady na provoz a údržbu zařízení, legislativou předepsané revize a další náklady související s provozem topné soustavy (úhrada mzdy za zákonem předepsaný dohled nad kotelnou a činnost odpovědné osoby vč. případných odvodů, pojištění, pohotovostní a havarijní služba, cena elektřiny na provoz čerpadel, technologická spotřeba vody).

Pokud do ceny započítáme všechny náklady spojené s výrobou tepla, pak bude konečná cena tepla z alternativního zdroje velmi pravděpodobně vyšší, než je cena tepla z teplárny.

Je to obdobné, jako kdyby do ceny za dopravu autem bylo započítáno pouze palivo bez zahrnutí dalších nezbytných nákladů (servis, pojištění, dálniční známka, silniční daň apod.).


3. S novým zdrojem
klesne spotřeba tepla v domě až o čtvrtinu

Úspory tepla lze dosáhnout zateplením, snížením teploty v bytech, kvalitní regulací nebo nočním útlumem při  ohřevu vody či vytápění, nikoliv však změnou paliva nebo způsobem vytápění. Dům má stále stejnou spotřebu, ať vyrábíte teplo z uhlí, plynu, elektřiny či dřeva. Trik je v tom, že jako referenční hodnota pro porovnání spotřeby se vybere dodávka tepla z teplárny před zateplením a porovnává se se spotřebou tepla z nového zdroje po zateplení bytového domu a vyregulování topné soustavy v domě. Snížení spotřeby tepla díky zateplení se pak prezentuje jako výsledek instalace nového zdroje. Levné teplo a menší spotřeba tepla se totiž marketingově velmi dobře prodává.

Vážení odběratelé nenechte se oklamat zdánlivě výhodnými nabídkami na instalaci vlastního zdroje vytápění. Podle společností, které tyto nabídky předkládají, by jednotlivá společenství měla ušetřit za náklady na teplo poměrně vysoké částky. Shrnuto a slušně řečeno tyto, ne vždy seriózní společnosti, do nákladů na výrobu tepla zahrnují pouze to, co se jim hodí, a ne všechno, co odběratelé skutečně za zajištění dodávky tepla a teplé vody zaplatí. Ve svých slibech jdou tak daleko, že ani neuvádějí pravdivé informace o dodávce, spotřebě a cenách tepla z tepláren. Každý odběratel tepla by před rozhodnutím, že bude investovat do nového způsobu vytápění, měl důkladně posoudit všechny ekonomické i technické aspekty a především by si měl ověřit, zda tento krok pro něj bude skutečně výhodný z dlouhodobého hlediska. Zkušenosti bohužel ukazují, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty prodejce kotle či dodavatele tepelného čerpadla, který nemusí mít zájem poskytovat objektivní informace a při  poskytnutí zavádějících nebo nepravdivých informací je pak obtížně postižitelný.

Využijte spolupráce s odborníky Ostrovské teplárenské, a.s. a našeho odborného poradenství při posouzení reálnosti případných nabídek na vybudování alternativních zdrojů tepla, s cílem předejít Vaší neefektivní a dlouhodobě nevýhodné investici a zdražení provozních nákladů Vaší nemovitosti.

 

Nevzdávejte se komfortního tepla bez starostí od svého osvědčeného a spolehlivého dodavatele tepelné energie!


Obchodní sdělení k cenám tepelné energie

Obchodní sdělení k cenám tepelné energie

Datum: 28. 5. 2014

Základním cílem naší společnosti je poskytování kvalitních a spolehlivých služeb zákazníkům za přijatelné ceny. Jedná se zejména o bezporuchové dodávky tepla a teplé vody. Plnění této potřeby představuje zároveň pro každou domácnost resp. odběratele významnou položku ve finančních nákladech, které musí vynaložit.

Je zcela logické, že se každý z nás zamýšlí nad tím, zda by tuto službu nebylo možné pořídit levněji. V praxi se můžeme setkat s řadou různých na první pohled velmi výhodných nabídek, které Vám mohou nabízet také jinou formou zásobování teplem a teplou vodou. K těmto nabídkám je zapotřebí uvést, že je nutné v první řadě detailně posoudit a propočítat jejich reálnost a výhodnost ve srovnání s dosavadním způsobem zásobování. Velmi často dochází ze strany nabízejících k uvádění neúplných a nesprávných údajů, které ve výsledku vedou ke „srovnání nesrovnatelného“. Velmi často ve srovnání nejsou započteny veškeré náklady na pořízení a provoz případného nového zdroje (např. chybí cena projektů, revizí, rovněž některých částí plateb za palivo). Před těmito obchodními praktikami varuje také článek z odborného tisku, který připojujeme v příloze tohoto dopisu pro Vaši informaci.

Je zapotřebí zdůraznit, že ceny tepla z Ostrovské teplárenské a.s. jsou nižší než průměrná cena tepla v ČR ze srovnatelných zdrojů. V případě obdržení nabídek nabízejících zajištění tepla jiným způsobem než z teplárenského zdroje Vám doporučujeme detailně porovnat reálnost, úplnost a výhodnost těchto nabídek nejlépe ve spolupráci s nestranným oborníkem. Dále sděluji, že Ostrovská teplárenská, a.s. poskytuje bezplatně poradenskou službu v oblasti zásobování teplem a vyúčtování těchto služeb s cílem pomoci Vám minimalizovat výše nákladů na vytápění. Neváhejte se na nás obrátit telefonicky, e-mailem či osobní návštěvou v sídle naší společnosti.

Věřím, že další spolupráce bude výhodná a perspektivní pro obě strany a že do budoucna bude naším přínosem také skutečnost, že centrum našeho města nebude znečišťováno lokálními zdroji tepla a životní podmínky ve městě zůstanou zejména v zimním období z hlediska čistoty životního prostředí jako dosud. Vedení Ostrovské teplárenská, a.s. je připraveno učinit v dalších letech vše pro to, aby výhody spojené s dálkovým vytápěním v Ostrově včetně cenové výhodnosti zůstaly. V této souvislosti připravujeme realizaci modernizačních prací v teplárně i ve městě mimo jiné s maximálním využitím existujících dotačních programů.

 

Ing. Radek Havlan | statutární ředitel

Článek převzatý z odbor. časopisu 3T 2/2014: Na „výpočty“ prodejců kotlů a tepelných čerpadel se nevyplácí spoléhat

Článek převzatý z odbor. časopisu 3T 2/2014: Na „výpočty“ prodejců kotlů a tepelných čerpadel se nevyplácí spoléhat

Datum: 15. 10. 2014

Na „výpočty“ prodejců kotlů a tepelných čerpadel se nevyplácí spoléhat

Článek ke stažení ve formátu PDF

Článek převzatý z odbor. časopisu Rádce pro SVJ 3/2014: Odpojení od dálkového vytápění by mělo proběhnout pouze po důkladném spočítání veškerých nákladů

Článek převzatý z odbor. časopisu Rádce pro SVJ 3/2014: Odpojení od dálkového vytápění by mělo proběhnout pouze po důkladném spočítání veškerých nákladů

Datum: 10. 9. 2014

vytapeni_radce_pro_svj

Článek ke stažení ve formátu PDF

Článek převzatý z odbor. časopisu 3T 5/2014: VLASTNÍ KOTELNA znamená odpovědnost a starosti

Článek převzatý z odbor. časopisu 3T 5/2014: VLASTNÍ KOTELNA znamená odpovědnost a starosti

Datum: 2. 12. 2014

Článek ke stažení ve formátu PDF