Aktuality, Nenechte se napálit neseriózními nabídkami

Obchodní sdělení k cenám tepelné energie

Datum: 28. 5. 2014

Základním cílem naší společnosti je poskytování kvalitních a spolehlivých služeb zákazníkům za přijatelné ceny. Jedná se zejména o bezporuchové dodávky tepla a teplé vody. Plnění této potřeby představuje zároveň pro každou domácnost resp. odběratele významnou položku ve finančních nákladech, které musí vynaložit.

Je zcela logické, že se každý z nás zamýšlí nad tím, zda by tuto službu nebylo možné pořídit levněji. V praxi se můžeme setkat s řadou různých na první pohled velmi výhodných nabídek, které Vám mohou nabízet také jinou formou zásobování teplem a teplou vodou. K těmto nabídkám je zapotřebí uvést, že je nutné v první řadě detailně posoudit a propočítat jejich reálnost a výhodnost ve srovnání s dosavadním způsobem zásobování. Velmi často dochází ze strany nabízejících k uvádění neúplných a nesprávných údajů, které ve výsledku vedou ke „srovnání nesrovnatelného“. Velmi často ve srovnání nejsou započteny veškeré náklady na pořízení a provoz případného nového zdroje (např. chybí cena projektů, revizí, rovněž některých částí plateb za palivo). Před těmito obchodními praktikami varuje také článek z odborného tisku, který připojujeme v příloze tohoto dopisu pro Vaši informaci.

Je zapotřebí zdůraznit, že ceny tepla z Ostrovské teplárenské a.s. jsou nižší než průměrná cena tepla v ČR ze srovnatelných zdrojů. V případě obdržení nabídek nabízejících zajištění tepla jiným způsobem než z teplárenského zdroje Vám doporučujeme detailně porovnat reálnost, úplnost a výhodnost těchto nabídek nejlépe ve spolupráci s nestranným oborníkem. Dále sděluji, že Ostrovská teplárenská, a.s. poskytuje bezplatně poradenskou službu v oblasti zásobování teplem a vyúčtování těchto služeb s cílem pomoci Vám minimalizovat výše nákladů na vytápění. Neváhejte se na nás obrátit telefonicky, e-mailem či osobní návštěvou v sídle naší společnosti.

Věřím, že další spolupráce bude výhodná a perspektivní pro obě strany a že do budoucna bude naším přínosem také skutečnost, že centrum našeho města nebude znečišťováno lokálními zdroji tepla a životní podmínky ve městě zůstanou zejména v zimním období z hlediska čistoty životního prostředí jako dosud. Vedení Ostrovské teplárenská, a.s. je připraveno učinit v dalších letech vše pro to, aby výhody spojené s dálkovým vytápěním v Ostrově včetně cenové výhodnosti zůstaly. V této souvislosti připravujeme realizaci modernizačních prací v teplárně i ve městě mimo jiné s maximálním využitím existujících dotačních programů.

 

Ing. Radek Havlan | statutární ředitel