Kontakty

Adresa:
Ostrovská teplárenská, a. s. Mořičovská 1210, 363 38  Ostrov
Telefon:
353 610 300 – spojovatelka
Fax:
353 610 315
E-mail:
sekretariat@ostrovska-teplarenska.cz
Datová schránka:
link na datovou schránku
Profil zadavatele:
link na profil zadavatele
IČO:
49790498
DIČ:
CZ49790498
Telefonní seznam
Dispečink – hlášení poruch v dodávce tepla a TUV
Telefon:
E-mail:
353 610 350; 353 613 337
poruchy@ostrovska-teplarenska.cz
Ing. Tibor Hrušovský
– předseda představenstva
Telefon: 353 610 321
– sekretariát
Telefon: 353 610 321
Ing. Ivana Křížová – člen představenstva, vedoucí ekonomického úseku
Telefon: 353 610 309
Ivan Pavelek
– člen představenstva, vedoucí výrobního úseku
Telefon: 353 610 302
Ing. Michal Tajer
– vedoucí investičního a obchodního úseku
Telefon: 353 610 342
Lenka Pelcová
– obchodní úsek
Telefon: 353 610 308
Petr Rubáš
– BOZP
Telefon: 353 610 330
Ivan Bureš – vedoucí údržby
Telefon: 353 610 310
František Souček – MTZ
Telefon: 353 610 324
Velín teplárny
Telefon: 353 610 311