Nejčastější otázky

Kdy začíná a končí topné období?

Topné období, dle platné legislativy, začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem změnit dle potřeb odběratele. Rozhodující vliv na průběh topení má vývoj venkovních teplot. Dodávky tepelné energie v topném období zahajujeme, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13°C ve 2 po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení teploty nad +13°C pro následující den. Naopak vytápění omezíme nebo přerušíme v topném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13°C ve 2 po sobě následujících dnech a dle vývoje počasí nelze očekávat pokles této hodnoty pro následující den.