Nejčastější otázky

Proč je každý rok odstávka tepelného zdroje?

Spolehlivé dodávky tepla a minimalizace poruch v průběhu zimních měsíců vyžadují, aby byla na tepelných zařízeních alespoň 1x ročně provedena potřebná údržba, opravy a předepsané revize, neboť tato zařízení potřebují pravidelné kontroly a přípravu na nadcházející sezónu. Bez odstávky se systém centrálního zásobování teplem neobejde, neboť většinu prací lze realizovat ve dnech, které jsou v době letní odstávky naplánovány. Je zapotřebí vzít v úvahu skutečnost, že technologie je, s výjimkou letní odstávky, v provozu po 24 hodin denně a 360 dní v roce, a přestože je veškerá technologie sledována a prochází údržbou v průběhu celého roku, odstávka je pro revize a opravy, zvláště parovodních a horkovodních částí, prostě nezbytná.

Systém centrálního zásobování teplem (CZT) v Ostrově čítá něco přes 60 km potrubí parovodu, horkovodu a sekundárních rozvodů, stovky armatur a dalších zařízení. Před spuštěním je nutné provést tlakové a další zkoušky předepsané legislativou, zkontrolovat kvalitu prací a bezpečnost zařízení. Veškeré naplánované opravy se tedy musí stihnout za pouhých 5 dnů. Některé akce jsou tak naplánovány dlouhodobě na několik let.

I v jiných městech dochází k odstávkám. Délka odstávek záleží vždy na objemu plánovaných oprav na jednotlivých zařízeních. Někde trvají 7 dní, někde méně, výjimkou však nejsou ani 14-ti denní odstávky.