Nejčastější otázky

Jak teplá voda má být na výtoku u odběratele?

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu určuje povinnost dodávat teplou vodu celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele 45°C až 60°C a to v době minimálně od 6:00 – 22:00 hodin, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v odběrné špičce.