Nejčastější otázky

Havarijní plán

V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme definici rozsahu jednotlivých regulačních omezení odběru tepla – Regulační plán.

  • Regulační stupeň č. 1 – Normální provoz bez omezení.
  • Regulační stupeň č. 2 – Odpojení ohřevu teplé užitkové vody všem odběratelům, kromě zdravotnických a školských zařízení.
  • Regulační stupeň č. 3 – Odpojení ohřevu teplé užitkové vody všem odběratelům.
  • Regulační stupeň č. 4 – Snížení teploty topné vody o 5 %.
  • Regulační stupeň č. 5 – Snížení teploty topné vody o 10 %.
  • Regulační stupeň č. 6 – Omezení dodávky tepla na minimum bezpečnostního množství.
  • Regulační stupeň č. 7 – Odpojení dodávky páry pro centrální horkovodní stanice.

Regulační stupně se vyhlašují prostřednictvím regionální televize, rozhlasu, www-stránek Ostrovské teplárenské, a.s. a telefonicky.

Informace o omezení odběru tepla podává určeným zástupcům odběratelů centrální dispečink OT, a.s. telefonicky nebo emailem.