Aktuality

Zahnízdí sokoli na komíně teplárny?

Datum: 24.2.2017

V únoru letošního roku byla na komín ostrovské teplárny osazena jedna hnízdní budka pro tyto ohrožené dravce.
Umístění budky na druhý nejvyšší ochoz teplárenského komína (pro zajímavost komín je vysoký 110 m) zajistili ve své režii pracovníci sdružení Alka Wildlife. Toto sdružení v rámci svých aktivit v celé republice pomáhá návratu těchto vzácných a užitečných dravců do přírody. Teplárna recipročně umožnila umístění budky bez jakýchkoli finančních požadavků. Příprava celé akce byla v předstihu konzultována s odborníky na ochranu životního prostředí. V minulosti hnízdili sokoli převážně ve skalách. Díky civilizačnímu tlaku však vhodných přirozených hnízdišť ubývá. Praktické zkušenosti ukazují, že sokoli úspěšně hnízdí na vysokých komínech např. tepláren, které jim poskytují vhodné podmínky k vyvedení mláďat.
Sokol stěhovavý funguje v přírodě jako určitá forma zdravotní policie. Sokoli také přirozeně snižují počty holubů, kteří nejsou ve městech příliš oblíbeni. Sokol stěhovavý je typickým příkladem ohrožení a následné ochrany přírody. Před rokem 1950 byla populace sokola v ČR poměrně silná. Od šedesátých let se jeho populace rapidně snižovala plošným používáním chemických prostředků proti škodlivému hmyzu v zemědělství, které se užívaly do 80. let. Od této doby se i díky aktivitám směřujícím k podpoře jeho hnízdění, počet sokolů v přírodě opět postupně zvyšuje. Dle dostupných údajů se v ČR pohybuje v současné době okolo 80 hnízdících párů. Ne každý ví, že si sokol v přírodě nestaví vlastní hnízdo a hnízdí někdy přímo na holé skále nebo ve hnízdě jiných ptáků. Informaci, že je sokol ve zvířecí říši nejrychlejším zvířetem většina z nás už slyšela, ale jaké rychlosti je schopen v letu skutečně dosáhnout? Odborné prameny hovoří až o rychlosti 300 km za hodinu při střemhlavém letu za kořistí.
Teď už jen musíme čekat, zda se sokolům nabízená budka a lokalita zalíbí a zda ozdobí komín teplárny svými leteckými přehlídkami. Zkušenosti z jiných lokalit ukazují, že někdy v budce sokoli zahnízdí až v následujících letech, po jejím osazení. Poté zůstávají věrni dané lokalitě více let.

Ing. Radek Havlan
statutární ředitel OT, a.s.