Aktuality

Informace ke změně cen tepelné energie k 1. 1. 2014

Datum: 18. 12. 2013

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi podat Vám touto formou informaci o úpravě cen tepelné energie k 1. 1. 2014.

Pravidla a závazné podmínky pro tvorbu ceny tepelné energie jsou pro každý rok dána příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Pro rok 2014 je to Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013.

V rámci cenové lokality SZTE Ostrov jsou plánované ceny tepelné energie pro rok 2014 kalkulovány pro všechny odběry v 1-složkové ceně, tj. stejně jako pro rok 2013.

V současné době je připravován plán na rok 2014. Plánovaná kalkulace stálých nákladů v ceně tepla
(tj. náklady na opravy a údržbu, služby, odpisy, mzdy a pojištění, režie) a zisku pro rok 2014 vykazuje proti plánované kalkulaci roku 2013 pokles o 2,65 mil. Kč, což je pokles o cca 3,5 %.

Plánovaná kalkulace proměnných nákladů v ceně tepla (tj. náklady na uhlí, zemní plyn, el.energii, vodu, poplatky za uložení popílku a škváry, emisní povolenky) pro rok 2014 vykazuje proti plánované kalkulaci roku 2013 pokles o 1,78 mil. Kč, tj. o 3,3 %

Celková plánovaná kalkulace nákladů a zisku pro rok 2014 je tedy o 4,43 mil. Kč nižší než plánovaná kalkulace pro rok 2013, tj. o 3,4 %. Vzhledem k plánovanému poklesu odběru tepla o 1,9 % dochází ke snížení jednotkových cen za dodanou tepelnou energii v průměru o 2,0 %.

Po promítnutí výše uvedených kalkulací stálých a proměnných nákladů do plánu prodeje tepla v roce 2014 jsou stanoveny tyto ceny bez DPH na jednotlivých předávacích úrovních:

 1. ze zdroje (T1)
  294,00 Kč/GJ
   / dosud 300,00 Kč/GJ
 2. z primární sítě (T2)
  357,70 Kč/GJ
   / dosud 365,00 Kč/GJ
 3. na výstupu z výměníkové stanice – mimo společnou přípravu teplé vody (T3 – ostatní)
  458,64 Kč/GJ / dosud 468,00 Kč/GJ
 4. na výstupu z výměníkové stanice – společná příprava teplé vody (T3 – teplá voda)
  458,64 Kč/GJ 
  / dosud 468,00 Kč/GJ
 5. na vstupu do objektu (T4)
  503,14 Kč/GJ / dosud 513,41 Kč/GJ

K platbě za odběr tepelné energie stanovené dle výše uvedených jednotkových cen bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 15 %.

Výše uvedené změny jednotkových cen představují v roce 2014 proti kalkulaci roku 2013 při plánovaném poklesu prodeje tepla o 1,9 % očekávanýcelkový pokles plateb za teplo bez DPH o 2,9 %.

 

S pozdravem ing. Oldřich Špalek | obchodní ředitel
(v Ostrově 18. 12. 2013)