Aktuality

Předkomplexní zkoušky nového kotle na biomasu zahájeny

Datum: 21.7.2016

Dne 21.7.2016 byl v Ostrovské teplárenské, a.s. poprvé zapálen a následně uveden do testovacího provozu nově budovaný kotel na dřevní štěpku. Moderní kotel splňuje všechny emisní normy a přináší do ostrovské teplárny variabilitu ve výběru paliva. Jeho zprovoznění dále obyvatelům Ostrova přinese také konec každoročních pětidenních odstávek dodávky teplé vody v letních měsících.

Cílem tohoto projektu byla výstavba zcela nového kotle, který je schopen autonomního provozu, nezávisle na stávající teplárně, a umožní tak postupnou výměnu dožívajících uhelných kotlů za nové technologie. Výstavba kotle započala v únoru 2016 a moderní kotel na biomasu bude do provozu plně zařazen v závěru roku 2016 po dokončení všech provozních zkoušek. Součástí projektu byla výstavba nové haly pro kotel, dále osazení vlastního technologického zařízení kotelny – kotle, výměníků pro výrobu tepla a technologie dvojstupňového čištění spalin, které odchází do komína. V areálu teplárny byla dále postavena váha na nákladní vozy se štěpkou a skládka na biomasu, která částečně využívá plochu původní uhelné skládky. Dále byl zakoupen speciální nakladač na dřevní štěpku. Lesní štěpka je dlouhodobě perspektivní palivo, dobře dostupné s ohledem na rozsáhlé lesní porosty v ekonomicky efektivní svozové vzdálenosti od Ostrova, které patří mezi obnovitelné zdroje a jehož využití je podporováno státem.

Zprovoznění nového kotle je velmi významná událost pro budoucnost teplárny z několika důvodů. Jedná se o ukončení první fáze modernizace výrobního zařízení ostrovské teplárny, která je naplánována na nejbližší roky. Zprovozňujeme moderní zařízení, které je šetrné vůči životnímu prostředí. Dostáváme možnost reagovat na výkyvy trhu s palivy a zvolit v dané době provozně nejvýhodnější variantu paliva.

Důvody modernizace celého zdroje jsou jak nová legislativa zpřísňující emisní limity, tak stáří původní technologie, která pochází z 70. a 80. let minulého století. Po dokončení celé modernizace zdroje Ostrovské teplárenské, a.s., která bude dokončena během několika následujících let vznikne nový moderní a flexibilní zdroj, který zajistí dlouhodobě efektivní, ekologickou a spolehlivou výrobu tepla pro zásobování odběratelů. Nový zdroj bude schopen využívat více druhů paliv (primárně biomasu – zbytkovou hmotu z těžby dřeva v okolních lesích a dále uhlí, s ohledem na blízkost uhelných pánví). Zvolená koncepce modernizace zdroje je v souladu se současnými trendy vývoje energetiky a umožní reagovat na vývoj energetického trhu v budoucnosti.

Nový kotel na biomasu

Nový kotel na biomasu

Pohled na nový kotle na biomasu (zelená budova), v pozadí stávající teplárna

Pohled na nový kotle na biomasu (zelená budova), v pozadí stávající teplárna

Slavnostní zapálení kotle - zleva Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov, Ing. Richard Horký, ředitel TTS Energo, dodavatel kotle, Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT,a.s.

Slavnostní zapálení kotle – zleva Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov, Ing. Richard Horký, ředitel TTS Energo, dodavatel kotle, Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT,a.s.

Článek z Karlovarského deníku

Článek z Karlovarského deníku