CENOVÝ VÝMĚR č. 27/2023

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2024 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
qp (Qn) (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
průmyslová zóna1,51 1451 0852 230
2,51 9701 8783 848
1753,52 9922 8795 871
3ZŠ66 2376 12112 358
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV1013 06113 09926 160
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1523 84824 35148 199
3B32 4592 3554 814
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)88,84 Kč/m3
(48,11+38,73+2,00 Kč)

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 24/2022.

V Ostrově dne 5. 12. 2023 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva