CENOVÝ VÝMĚR č. 25/2023

S platností od 1. 1. 2024 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

Individuální 2-složková cena pro předávací místo s tepelným čerpadlemtarifní sazbaKč/MW/měsíc bez DPH
složka stálá
Kč/GJ bez DPH
složka proměnná
na vstupu do objektu – ÚT2T4175 520450
u primérního rozvodu2T2150 000400

DPH je stanovena v souladu s platnou legislativou.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 22/2022, platný od 1. 1. 2023.

V Ostrově dne 20. 11. 2023 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva