CENOVÝ VÝMĚR č. 24/2022

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2023 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
qp (Qn) (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
průmyslová zóna1,51 1391 0702 209
2,51 9381 8383 776
1753,52 9282 8075 735
3ZŠ66 0735 94912 022
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV1012 68712 71325 400
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1523 14523 62546 770
3B32 4122 3004 712
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)86,30 Kč/m3
(40,74+31,50+2,00 Kč)

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 21/2021.

V Ostrově dne 5. 12. 2022 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva