CENOVÝ VÝMĚR č. 22/2022

S platností od 1. 1. 2023 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

Individuální 2-složková cena pro předávací místo s tepelným čerpadlemtarifní sazbaKč/MW/měsíc bez DPH
složka stálá
Kč/GJ bez DPH
složka proměnná
na vstupu do objektu – ÚT2T417 520380

DPH je stanovena v souladu s platnou legislativou.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 19/2021, platný od 1. 1. 2022.

V Ostrově dne 18. 11. 2022 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva