CENOVÝ VÝMĚR č. 21/2021

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2022 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
qp (Qn) (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
průmyslová zóna1,51 0469822 028
2,51 7801 6873 467
1753,52 6892 5755 264
3ZŠ65 5775 45711 034
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV1011 65111 66223 313
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1521 25421 67042 924
3B32 2152 1104 325
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)74,24 Kč/m3
(40,74+31,50+2,00 Kč)

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 18/2020.

V Ostrově dne 4. 12. 2021 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva