CENOVÝ VÝMĚR č. 19/2021

S platností od 1. 1. 2022 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

Individuální 2-složková cena pro předávací místo s tepelným čerpadlemtarifní sazbaKč/MW/měsíc bez DPH
složka stálá
Kč/GJ bez DPH
složka proměnná
na vstupu do objektu – ÚT2T414 016183,48

DPH je stanovena v souladu s platnou legislativou.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 16/2020, platný od 1. 1. 2021.

V Ostrově dne 21. 11. 2021 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva