CENOVÝ VÝMĚR č. 15/2019

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2020 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
qp (Qn) (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
průmyslová zóna1,59368791 815
2,51 5931 5093 102
1753,52 4062 3054 711
3B, 3ZŠ64 9894 8839 872
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV1010 42310 43520 858
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1519 01419 38938 403
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)66,62 Kč/m3

V cenovém výměru je promítnuto zvýšení ceny od Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 12/2018.

V Ostrově dne 4. 12. 2019 | Ing. Ivana Křížová | člen představenstva