CENOVÝ VÝMĚR č. 14/2019

S platností od 1. 1. 2020 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

Individuální 2-složková cena pro předávací místo s tepelným čerpadlemtarifní sazbaKč/MW/měsíc bez DPH
složka stálá
Kč/GJ bez DPH
složka proměnná
na vstupu do objektu – ÚT2T4162 976183,48

DPH je stanovena v souladu s platnou legislativou.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 08/2018, platný od 1. 1. 2018.

V Ostrově dne 21. 10. 2019 | Ing. Ivana Křížová | členka představenstva