CENOVÝ VÝMĚR č. 12/2018

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2019 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
qp (Qn) (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
průmyslová zóna1,5922,09878,181 800,27
2,51 572,361 507,553 079,91
1753,52 378,412 302,094 680,50
3B, 3ZŠ64 940,824 878,099 818,91
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV1010 344,3210 426,3220 760,64
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1518 686,3619 375,4138 243,77
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)65,05 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 09/2018.

V Ostrově dne 29. 12. 2018 | Ing. Ivana Křížová | ved. ekonom. úseku