CENOVÝ VÝMĚR č. 09/2018

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2018 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
qp (Qn) (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
průmyslová zóna1,5882,00840,001722,00
2,51 504,001 442,002 946,00
1753,52 275,002 202,004 477,00
3B, 3ZŠ64 726,004 666,009 392,00
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV109 885,009 973,0019 858,00
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1518 048,0018 533,0036 581,00
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)62,30 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 06/2016.

V Ostrově dne 15. 12. 2017 | Ing. Ivana Křížová | ved. ekonom. úseku