CENOVÝ VÝMĚR č. 06/2016

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2017 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
Ui = qp (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
průmyslová zóna1,5882,00840,001722,00
2,51 500,001 439,002 939,00
1753,52 264,002 192,004 456,00
3B, 3ZŠ64 685,004 627,009 312,00
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV109 764,009 853,0019 617,00
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1517 777,0018 259,0036 036,00
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)59,54 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 05/2015.

V Ostrově dne 12. 12. 2016 | Ing. Ivana Křížová | ved. ekonom. úseku