CENOVÝ VÝMĚR č. 05/2016

S platností od 1. 1. 2017 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdroje-1.sl.cena

ze zdroje-2.sl.cena
T1 (N1)298,41Kč/GJ - 1.sl.cena

235,79Kč/GJ
280tis.Kč/MW/rok
z primární sítěT2 (B2/N2)363,07
výstup z vlastních VS a teplá vodaT3 (B3/N3)465,52
na vstupu do objektu – ÚTT4 (B4/N4)510,69

S platností od 1. 1. 2017 je stanovena DPH v souladu s platnou legislativou.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 04/2015, platný od 1. 1. 2016.

V Ostrově dne 12. 12. 2016 | Ing. Ivana Křížová | ved. ekonom. úseku