CENOVÝ VÝMĚR č. 05/2015

 

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2016 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
Ui = qp (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
průmyslová zóna1,5882,00840,001722,00
2,51 499,001 438,002 937,00
1753,52 260,002 189,004 449,00
3B, 3ZŠ64 671,004 617,009 288,00
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV109 722,009 823,0019 545,00
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1517 681,0018 191,0035 872,00
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)58,58 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 02/2014.

 

V Ostrově dne 9. 12. 2015 | Ing. Ivana Křížová | ved. ekonom. úseku