CENOVÝ VÝMĚR č. 04/2015

 

S platností od 1. 1. 2016 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1 (N1)298,41
z primární sítěT2 (B2/N2)363,07
výstup z vlastních VS a teplá vodaT3 (B3/N3)465,52
na vstupu do objektu – ÚTT4 (B4/N4)510,69

S platností od 1. 1. 2016 je stanovena DPH v souladu s platnou legislativou.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 01/2014, platný od 1. 1. 2015.

 

V Ostrově dne 9. 12. 2015 | Ing. Ivana Křížová | ved. ekonom. úseku