CENOVÝ VÝMĚR č. 04/2013

 

S platností od 1. 1. 2014 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1 (N1)294,00
z primární sítěT2 (B2/N2)357,70
výstup z vlastních VS a teplá vodaT3 (B3/N3)458,64
na vstupu do objektu – ÚTT4 (B4/N4)503,14

S platností od 1. 1. 2014 je stanovena DPH v souladu s platnou legislativou.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 03/2012, platný od 1. 1. 2013.

 

V Ostrově dne 18. 12. 2013

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel