CENOVÝ VÝMĚR č. 04/2011

 

S platností od 1. 1. 2012 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

2-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/MW, měs bez DPHKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT164 873146,47
z primární sítěT293 840174,62
z vlastních VS –
mimo společnou přípravu teplé vody
T3 ostatní115 499194,77
na vstupu do objektu – ÚTT4126 268211,68

S platností od 1. 1. 2012 je stanovena DPH ve výši 14 %.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 02/2010, platný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

 

V Ostrově dne 29. 11. 2011

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel