CENOVÝ VÝMĚR č. 04/2006

 

Cena studené vody pro TUV s platností od 1. 1. 2007 je stanovena jako dvousložková takto:

Okruh výměníkové stanicevodoměr
Ui = qp (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
320, průmyslová zóna1,5669,00452,001 121,00
2,51 070,85 849,941 920,78
3B, 175, 3ZŠ63 204,472 943,736 148,20
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV106 693,226 341,5813 034,80
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1512 295,1311 768,3924 063,52

Pohyblivá složka celkem (bez DPH) 47,02 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 03/2005.

 

V Ostrově dne 23. 11. 2006

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel