CENOVÝ VÝMĚR č. 04/2003

   

S platností od 1. 1. 2004 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

2-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/MW, měs bez DPHKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT150 08583,00
z primární sítěT275 963113,20
z vlastních VS – TUVT396 913136,00
na vstupu do objektu – ÚTT496 913160,00

Nutnou podmínkou pro uplatnění cen dle cenového výměru č.04/2003 je potvrzení dodatku ke kupní smlouvě o sjednaném bilančním příkonu pro období od 1. 1. 2004 do 31.12.2004, při nesplnění této podmínky jsou závazné ceny dle cenového výměru č. 03/2003.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 2/2003, platný od 1. 6. 2003 do 31. 12. 2003.

   

V Ostrově dne 18. 11. 2003

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel