CENOVÝ VÝMĚR č. 03/2013

 

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2014 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
Ui = qp (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
320, průmyslová zóna1,5882,00816,001 698,00
2,51 502,001 388,002 890,00
1753,52 269,002 109,004 378,00
3B, 3ZŠ64 702,004 447,009 149,00
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV109 814,009 476,0019 290,00
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1517 889,0017 584,0035 473,00
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)57,44 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 02/2012.

 

V Ostrově dne 18. 12. 2013

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel