CENOVÝ VÝMĚR č. 03/2012

 

S platností od 1. 1. 2013 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1 (N1)300,00
z primární sítěT2 (B2/N2)365,00
výstup z vlastních VS a teplá vodaT3 (B3/N3)468,00
na vstupu do objektu – ÚTT4 (B4/N4)513,41

S platností od 1. 1. 2013 je stanovena DPH ve výši 15%.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 04/2011 a 05/2011, platné od 1. 1. 2012.

 

V Ostrově dne 18. 12. 2012

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel