CENOVÝ VÝMĚR č. 03/2006

 

S platností od 1. 1. 2007 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

2-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/MW, měs bez DPHKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1(B1/N1)57 12091,00
z primární sítěT2(B2/N2)86 470 133,60
z vlastních VS – TUVT3(B3/N3)107 490 159,00
na vstupu do objektu – ÚTT4(B4/N4107 490193,00

Nutnou podmínkou pro uplatnění cen dle cenového výměru č. 03/2006 je potvrzení volby 2-složkové sazby přeškrtnutím textu „Kupující souhlasí s účtováním v 1-složkové sazbě“ v příloze č. 4 ke kupní smlouvě o sjednaném smluvním příkonu pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, při nesplnění této podmínky jsou závazné ceny dle cenového výměru č. 02/2006.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 02/2005, platný od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.

 

V Ostrově dne 23. 11. 2006

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel