CENOVÝ VÝMĚR č. 03/2004

 

Cena studené vody pro TUV s platností od 1. 1. 2005 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru: (bez DPH)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
Ui = qp (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
320, průmyslová zóna1,5608,00411,001 019,00
2,5971,00771,001 742,00
17562 897,002 663,005 560,00
3A, 3B, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28106 047,005 735,0011 782,00
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 122, 130, 3ZŠ1511 105,0010 640,0021 745,00
14, 31, 562017 215,0016 542,0033 757,00
49, STAV2524 248,0023 315,0047 563,00
18A, USNV3032 118,0030 876,0062 994,00
185070 844,0067 914,00138 758,00

Pohyblivá složka celkem (bez DPH) 38,97 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 05/2003.

 

V Ostrově dne 25. 11. 2004

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel