CENOVÝ VÝMĚR č. 03/2003

 

S platností od 1. 1. 2004 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1264,00
z primární sítěT2284,00
z vlastních VS – TUVT3327,00
na vstupu do objektu – ÚTT4363,00

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 1/2003, platný od 1. 6. 2003 do 31. 12. 2003.

 

V Ostrově dne 18. 11. 2003

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel