CENOVÝ VÝMĚR č. 02/2014

 

Cena studené vody pro TV s platností od 1. 1. 2015 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, které bude stanoveno dle platné legislativy)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
Ui = qp (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
320, průmyslová zóna1,5882,00816,001 698,00
2,51 499,001 387,002 886,00
1753,52 260,002 108,004 368,00
3B, 3ZŠ64 671,004 439,009 110,00
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV109 722,009 454,0019 176,00
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1517 681,0017 534,0035 215,00
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)57,44 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 03/2013.

 

V Ostrově dne 18. 12. 2014 | Ing. Ivana Křížová | ved. ekonom. úseku