CENOVÝ VÝMĚR č. 02/2012

 

Cena studené vody pro TV s platností od 1.1.2013 je stanovena jako dvousložková takto:

Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru:
(bez DPH, která činí 15 %)

Okruh výměníkové stanicevodoměr
Ui = qp (m3/h)
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
z vodného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
ze stočného
pevné složky Si (Kč/ks/rok)
celkem
320, průmyslová zóna1,5882,00774,001 656,00
2,51 502,001 307,002 809,00
1753,52 269,001 983,004 252,00
3B, 3ZŠ64 702,004 188,008 890,00
3A, 5A/30, 12A, 13A, 16, 26, 28, 31, 49, 130, STAV109 814,008 970,0018 754,00
1/9, 3C, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18A, 56, 122, USNV1517 889,0016 731,0034 620,00
Pohyblivá složka celkem (bez DPH)56,14 Kč/m3

Tímto cenovým výměrem se ruší cenový výměr č. 06/2011.

 

V Ostrově dne 18. 12. 2012

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel