CENOVÝ VÝMĚR č. 02/2006

 

S platností od 1. 1. 2007 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

1-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT1(B1/N1)288,00
z primární sítěT2(B2/N2)321,00
z vlastních VS – TUVT3(B3/N3)370,00
na vstupu do objektu – ÚTT4(B4/N4)408,00

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 01/2005, platný od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.

 

V Ostrově dne 23. 11. 2006

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel