CENOVÝ VÝMĚR č. 02/2005

 

S platností od 1. 1. 2006 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

2-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/MW, měs bez DPHKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT153 96591,00
z primární sítěT281 700131,00
z vlastních VS – TUVT3101 556158,00
na vstupu do objektu – ÚTT4101 556186,00

Nutnou podmínkou pro uplatnění cen dle cenového výměru č. 02/2005 je potvrzení dodatku ke kupní smlouvě o sjednaném bilančním příkonu pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, při nesplnění této podmínky jsou závazné ceny dle cenového výměru č. 01/2005.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 02/200, platný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.

 

V Ostrově dne 25. 11. 2005

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel