CENOVÝ VÝMĚR č. 02/2004

 

S platností od 1. 1. 2005 je stanovena cena za dodávku tepelné energie takto:

2-složková cena pro předávací místotarifní sazbaKč/MW, měs bez DPHKč/GJ bez DPH
ze zdrojeT153 40083,00
z primární sítěT280 850119,70
z vlastních VS – TUVT3100 500143,60
na vstupu do objektu – ÚTT4100 500169,10

Nutnou podmínkou pro uplatnění cen dle cenového výměru č.02/2004 je potvrzení dodatku ke kupní smlouvě o sjednaném bilančním příkonu pro období od 1.1.2005 do 31.12.2005, při nesplnění této podmínky jsou závazné ceny dle cenového výměru č. 01/2004.

Tímto výměrem se ruší cenový výměr č. 4/2003, platný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

 

V Ostrově dne 25. 11. 2004

ing. Ben Veselý | ekonomický ředitel